Aktuálně

Doplněna fotogalerie ... vyvěšeny nové vyhlášky ... vyvěšen znak obce

Krajem pod Šumavou
Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008

Podpora EU

EU

ZDE BYL REALIZOVÁN PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ

EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝCM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

NÁZEV PROJEKTU: Žárovná-Inovativní technologie pro komunikační systém

REALIZÁTOR PROJEKTU: Obec Žárovná

CELKOVÁ VÝŠE PROJEKTU: 138.750,-Kč

TERMÍN REALIZACE: 10/2005 – 06/2006

CHIN

Leader

 


 

KRÁTKÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

Ke 30.6.2006 byl úspěšně ukončen projekt Žárovná – Inovativní technologie pro komunikační systém,jehož realizátorem byla Obec Žárovná.
Projekt byl realizován v rámci naplnění strategie Místní akční skupiny CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP „ Inovace a ekologické principy – cesta ke kvalitnímu životu“, a byl podpořen OP RVMZ, Podopatření 2.1.4. - Rozvoj venkova ( podopatření typu LEADER), skupina 1. b) – realizace strategie.

Cílem projektu je pořídit moderní komunikační systém v podobě možnosti přístupu k internetu, emailu, pořídit mobilní telefony, aby obyvatelům i pracovníkům obce vznikla možnost komunikovat s vnějším okolím (mikroregion, obce, veřejná správa, úřad práce a podobně).

Projekt byl připravován a realizován v souladu s metodami LEADER a přispěje k rozvoji obce Žárovná, i širšího regionu MAS ( místní akční skupiny). Celkový rozpočet projektu činil 138750 Kč.

S prezentací projektu se můžete v nejbližší době seznámit na www.chanceinnature.cz a také při prezentaci MAS na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích.